www.obiavite.eu / Безплатни малки обяви / Услуги

Услуги

Студенти Хамали   Bookmark and Share
Заглавие на обявата
Събота, 27 Юли, 2019
Д-Р КИРОВА Skype-обучение по статистика с SPSS20, иконометрия, ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И ЕС 0886719393 sky (България и ЕС)  - Услуги / Образование Д-Р КИРОВА Skype-обучение по статистика с SPSS20, иконометрия, ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА И ЕС 0886719393 skype knkirova
Д-Р КИРОВА Количествени методи в икономиката, управлението, логистиката, търговията -курсови работи  - Услуги / Образование Д-Р КИРОВА Количествени методи в икономиката, управлението, логистиката, търговията -курсови рабо...
Д-Р КИРОВА Моделиране на решенията и анализ - линейно оптимиране симплекс метод, транспортна задача  - Услуги / Образование Д-Р КИРОВА Моделиране на решенията и анализ - линейно оптимиране симплекс метод, транспортна задач...
Д-Р КИРОВА Курс по EXCEL2010 за напреднали – DATA ANALYSIS, SOLVER, PIVOT, VLOOKUP, статистика, опти  - Услуги / Образование Д-Р КИРОВА Курс по EXCEL2010 за напреднали – DATA ANALYSIS, SOLVER, PIVOT, VLOOKUP, статистика, оптимиране, финансови фу...
Д-Р КИРОВА статистически анализи с SPSS20, EVIEWS, SAS по поръчка за докторанти, студенти и фирми, к (БЪЛГАРИЯ И ЕС)  - Услуги / Компютърни Д-Р КИРОВА статистически анализи с SPSS20, EVIEWS, SAS по поръчка за докторанти, студенти и фирми, курсови, ...
Д-Р КИРОВА- Уроци по Математика, Числени методи, оптимиране за студенти от ВУЗ и ученици - 088671939 (София)  - Услуги / Компютърни Д-Р КИРОВА- Уроци по Математика, Числени методи, оптимиране за студенти от ВУЗ и ученици - 0886719393 skype:k...
Д-Р КИРОВА Разработва статистически дисертационни анализи с SPSS20, SAS, Eviews за страната и ЕС по (България и ЕС)  - Услуги / Образование Д-Р КИРОВА Разработва статистически дисертационни анализи с SPSS20, SAS, Eviews за страната и ЕС по медици...
Д-Р КИРОВА –Уроци по програмиране на С++, обектно ориентирано програмиране, PYTHON, PASCAL за учениц  - Услуги / Образование Д-Р КИРОВА –Уроци по програмиране на С++, обектно ориентирано програмиране, PYTHON, PASCAL за ученици и ст...
Д-Р КИРОВА Курс по бизнес-статистика с MS EXCEL2010 - DATA ANALYSIS, SOLVER 0886719393 skype:knkirov (България и ЕС)  - Услуги / Компютърни Д-Р КИРОВА Курс по бизнес-статистика с MS EXCEL2010 - DATA ANALYSIS, SOLVER 0886719393 skype:knkirova
Д-Р КИРОВА MATLAB 2017 –уроци, приложения по поръчка- 0886719393 skype:knkirova (България)  - Услуги / Компютърни Д-Р КИРОВА MATLAB 2017 –уроци, приложения по поръчка- 0886719393 skype:knkirova