www.obiavite.eu / Услуги / Образование

Образование

Студенти Хамали   Bookmark and Share
Заглавие на обявата
Четвъртък, 05 Април, 2018
AutoCAD 2D и 3D. Отстъпки в пакет с 3D Studio Max Design, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Co (София, бул. Александър Стамболийски № 89, вх. Б,, Безплатни малки обяви) Продължителността на курса по AutoCAD е 15 работни дни по 3 уч.ч. дневно. Работим в малки групи – трима, м...
Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet. Курсове Славкова (София, бул. Александър Стамболийски № 89, вх. Б,, Безплатни малки обяви) Курсът по начална компютърна грамотност включва модулите: Windows, Word, Excel и Internet. Обучението в група...
Счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи (Безплатни малки обяви) Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отч...
Фирмено счетоводство и годишно счетоводно приключване (Безплатни малки обяви) Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчет...
Курс ТРЗ-труд и работна заплата и социално осигуряване (Безплатни малки обяви) Професионално обучение по труд и работна заплата (ТРЗ), личен състав, запознаване и попълване на до...
Сряда, 04 Април, 2018
Нуждаете се от финансиране или помощ (sofia, Безплатни малки обяви) Това послание е насочено към всички хора, които спешно се нуждаят от ресурси, особено сериозни. Пре...
Български език за чужденци (София, Безплатни малки обяви) Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци ...
Бизнес английски - ПЪРВО ниво (София, Безплатни малки обяви) Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в м...
Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи (София, Безплатни малки обяви) Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас врем...
Понеделник, 02 Април, 2018
БЪРЗО И ДОБРО ФИНАНСОВО ОФЕРТА (Безплатни малки обяви) Здравейте, Аз съм г-жа moscatelli, бизнесмена с френски произход и пребиваващ във Франция. За да се ...