www.obiavite.eu / Безплатни малки обяви / Услуги / Образование
Обява# A486277

Курс „Бояджийски работи” Дистанционно обучение за цялата страна ( ЦЯЛАТА СТРАНА)

Автор: Сряда, 17 Януари, 2018  20:24
Промяна на: Сряда, 17 Януари, 2018  20:27
Изтича на: Вторник, 17 Април, 2018  21:24
Отговори на: partners_ks@abv.bg
Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - професия “СТРОИТЕЛ”

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Бояджия на сгради, бояджия на сценични декори, бояджия – декоратор на сгради, варосвач, баданосвач, тапетаджия, бояджия на стоманени конструкции, работник поддръжка на сгради, строител на жилища.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877361160, 0877380013
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://cpopartners.bg »


Безплатни Малки Обяви от Обявите EU Европейски Портал за Обяви