www.obiavite.eu / Услуги / Правни
Обява# A487056

Предлагани услуги от счетоводна кантора (гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2)

Автор: Понеделник, 05 Февруари, 2018  11:44
Промяна на: Понеделник, 05 Февруари, 2018  13:03
Изтича на: Неделя, 06 Май, 2018  12:44
Отговори на: (Позвайте формата за контакт)
Счетоводна кантора „АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД предлага следните услуги:
• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
• Обработка на счетоводните документи;
• Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите данъчни декларации съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане
• Изготвяне и подаване на справка декларация по Закона за данък добавена стойност, следене и възстановяване на ДДС
• Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност
• Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на дружеството
• Съставяне на справки за: вземания от клиенти, задължения към доставчици, наличности на стоки и материали, дълготрайните активи и амортизации
• Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване и начисляване на амортизации
• Отчитане на материалните запаси и следене на складова наличност
• Изготвяне на платежни нареждания за данъци
• Съставяне на годишни счетоводни отчети и всички съпътстващи ги справки и приложения
• Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и всички съпътстващи я справки и приложения
• Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ
• Изготвяне и подаване на периодични декларации до НАП относно дължими данъци и авансови вноски
• Изготвяне на необходимите счетоводни справки за целите на данъчни проверки и ревизии
• Проверка за дължими данъчни и осигурителни задължения

Лице за контакти: Юлия Тодорова
гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
082/ 858 071
0878 178 971 ; 0888 220 113
account_plus_minus@abv.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник до петък
От 08:30 до 17:30 часа

Малки Обяви от www.obiavite.eu.

Свържи се с подателя: 
 
Твоят email: *
Съобщение: *
Притурки:
Забранени разширения: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Макс. размер: 100KB
Анти-спам код: *
Въведете кода от изображението