www.obiavite.eu / Безплатни малки обяви / Услуги / Образование
Обява# A505479

Обучения в помощ на кандидатстващите по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (Варна)

Автор: Вторник, 12 Май, 2020  16:57
Промяна на: Вторник, 12 Май, 2020  16:58
Изтича на: Понеделник, 10 Август, 2020  16:57
Отговори на: stikcenter@abv.bg
Център за професионално обучение към СТИК ЕООД, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), одобрен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)и Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), организира и провеждa следните обучения в помощ на кандидатстващите по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.:

- 150 часови курсове по всички специалности от професионални направления „Растениевъдство и животновъдство“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“ и „Ветеринарна медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на НАПОО.

Цена на обучение: 200 лв.

* Учебните занятия могат да се провеждат в дневна, задочна и дистанционна форма на обучение

Малки Обяви от www.obiavite.eu.