Последно време тези автомобили станаха доста известни, но за жалост само в по – развитите страни. Главната причина е тази, че благодарение на новите технологии, от които колата прелива, цената също главоломно скача нагоре. Малко хора у нас могат и са се възползвали