С правилна поддръжка асфалтиране двор може да издържи между 15 и 30 години. Процесът на настилане с асфалт не е труден, но правилното полагане на асфалт изисква тежко оборудване, което повечето собственици на жилища не притежават. Фирма Асфалтиране София притежава богат дългогодишен опит и всичко необходимо, за да ви предостави качествено и надеждно асфалтиране на двор . Ако все пак сте решили сами да се справите с това начинание ви представяме какво включва процеса на асфалтиране.

Демонтирайте старата настилка, при наличие на такава и почистете след това. Повърхността трябва да е напълно чиста, без излишни материали и петна от масла.

Обмислете степента на наклона. За да се постигне правилен дренаж е необходимо повърхността е да е подравнена така, че водата да се оттича отстрани или надолу. След, като сте готови е желателно с помощта на маркуч, да проверите в каква посока се движи водата.

Следва да уплътните основата с помощта на валяк. Желателно е да повторите няколко пъти процедурата, за да сте сигурни, че впоследствие няма да пропадне. След, което изсипете различни по големина фракции камък или чакъл. Трамбовам основата, докато не сте сигурни че е добре уплътнена. След това можете вече спокойно да изсипите асфалтовата смес. За да получите наистина качествено положен асфалт трябва да наблегнете много сериозно на уплътняването - преди, повреме и след. Асфалтът е повърхност с ниска поддръжка, на уплътняването трябва да се прилага на всеки няколко години, за да се поддържа обекта в добро състояние и да се удължи живота му.